Registreer |
Welkom op Springg
Uw account is succesvol gecreerd. In de toegezonden email kunt u nu uw account activeren
Er is een activatie email gestuurd. Controleer eventueel uw spam folder als de mail niet is aangekomen. Als de activatie email naar een ander account gestuurd moet worden type hieronder dan uw gebruikte email adres tijdens de registratie en click op OK.

Email Adres : Wijzig
*

*

*

*

*

 
​Springg Logo
Activerings e-mail is succesvol verzonden. Ga naar uw e-mail en activeer uw account.
Gebruikersnaam or email :
Wachtwoord vergeten?
Beveiligingsvraag
Beveiligingsvraag beantwoorden
Gebruikersnaam or email

Privacybeleid

Privacybeleid

Springg hecht veel belang aan uw privacy. Daarom hebben wij een Privacybeleid opgesteld dat beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en bewaren. Neemt u even de tijd om te lezen hoe wij te werk gaan wat betreft onze privacypraktijken en laat ons weten als u vragen zou hebben.

Het Verzamelen en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die toelaten om een bepaalde persoon te identificeren of te contacteren.

U kan gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te verstrekken op elk moment dat u in contact treedt met Springg of met een aan DutchSprouts gelieerde onderneming. Springg en de aan haar gelieerde ondernemingen mogen deze persoonlijke gegevens met elkaar delen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook samen brengen met andere informatie om onze producten, diensten, inhoud en advertenties te verstrekken en te verbeteren.

Hier vindt u enkele voorbeelden van het type van persoonlijke gegevens dat Springg kan verzamelen en hoe we deze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken.

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen

 • Wij kunnen een verscheidenheid aan informatie verzamelen, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren wanneer u een Springg ID aanmaakt, uw producten registreert, een product aanschaft of deelneemt aan een online onderzoek.
 • Wanneer u inhoud deelt met collega’s of adviseurs of anderen uitnodigt om u te vervoegen op Springg forums, mag Springg de informatie verzamelen die u verstrekt over deze personen zoals hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

 • De persoonlijke gegevens die wij verzamelen laten ons toe om u op de hoogte te houden van de recentste aankondigingen met betrekking tot nieuwe voor u passende Apps, software-updates en komende evenementen. Het helpt ons ook om onze diensten, inhoud en advertenties te verbeteren. Als u niet op onze mailinglist wenst te staan, kan u er op elk moment uitstappen door uw voorkeuren aan te passen in uw profiel pagina.
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om ons te helpen bij het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, inhoud en advertenties.
 • Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke kennisgevingen te zenden, zoals berichten omtrent aankopen en wijzigingen aan onze algemene voorwaarden en beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Springg,kan u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, analyse van gegevens en onderzoek om de producten, diensten en klantencommunicatie van Springg te verbeteren.

Het Verzamelen en Gebruik van Niet-Persoonlijke Gegevens

We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens (gegevens in zodanige vorm dat het niet mogelijk is om een directe associatie met een specifiek individu te maken). We kunnen niet-persoonlijke informatie voor eender welk doeleinde verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hierna volgen voorbeelden van niet-persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

 • We kunnen informatie verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, locatie en de tijdszone waar een product van Springg gebruikt wordt zodat we het gebruikersgedrag beter kunnen begrijpen en onze producten, diensten en advertenties kunnen verbeteren.
 • En ten slotte kunnen we ook gegevens verzamelen omtrent de activiteiten van klanten op onze website en met betrekking tot onze producten en diensten. Deze informatie wordt samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer bruikbare informatie te verstrekken aan u als klant en om te begrijpen voor welke delen van onze website, producten en diensten het meeste belangstelling bestaat. Bijeengevoegde informatie wordt beschouwd als niet-persoonlijke informatie voor de doeleinden van dit Privacybeleid.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, zal de gecombineerde informatie behandeld worden als persoonlijke informatie zolang de informatie gecombineerd blijft.

Cookies en Andere Technologieën

De website, online diensten, interactieve toepassingen en e-mailberichten van Springg kunnen “cookies” gebruiken en andere technologieën zoals webbakens. Deze technologieën helpen ons om beter het gedrag van de gebruiker te begrijpen, maken ons duidelijk welke delen van onze website door mensen bezocht werden en vergemakkelijken en meten de effectiviteit van advertenties en opzoekingen via het web. Wij behandelen de informatie verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Gecombineerde informatie zullen we als persoonlijke gegevens behandelen voor de doeleinden van dit Privacybeleid, in de mate dat niet-persoonlijke gegevens gecombineerd worden met persoonlijke gegevens.

Springg en haar partners gebruiken cookies en andere technologieën in mobiele advertentiediensten om te controleren hoeveel keer u een bepaalde App te zien krijgt, om u Apps te leveren die aansluiten bij uw interesses en om de efficiëntie van de portal te meten.

Springg en haar partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te herinneren als u onze website, online diensten en toepassingen gebruikt. Ons doel in zulke gevallen is om uw ervaring met Springg meer gepast en persoonlijk te maken. Als wij bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen wij u persoonlijk aanspreken wanneer u de Springg Store de volgende keer bezoekt. En aan de hand van gegevens over het land waar u vandaan komt en de taal die u spreekt kunnen wij ervoor zorgen dat u meer op maat en doelgerichter Apps kan toepassen. SpringgZoals op de meeste websites, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Deze informatie betreft IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijs- eindpagina’s, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en clickstreamgegevens.

Wij gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, te leren over het gedrag van de gebruiker op de site en om demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen.

Openbaarmaking aan Derde Partijen

Dienstverleners

Springg deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten verschaffen zoals informatieverwerking, kredietverlening, de afhandeling van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantengegevens, klantendienstverlening, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van een klant-of tevredenheidsonderzoek. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen gelokaliseerd zijn overal waar Springg actief is.

Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze verrichtingen of gebruikers te beschermen. Daarenboven mogen we in geval van reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van Persoonlijke Gegevens

Springg neemt voorzorgen –met inbegrip van administratieve, technische en fysieke maatregelen- om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Wanneer u berichten post op het Springg forum, chat room of sociale netwerkdienst, zijn de persoonlijke gegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen gelezen, verzameld of gebruikt worden. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verkiest weer te geven in deze omstandigheden. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een bericht op een forum, kan deze informatie publiek worden. Gelieve voorzichtig te zijn indien u gebruik maakt van deze functies.

Integriteit en het Bewaren van Persoonlijke Gegevens

Springg maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens correct, volledig en up-to-date te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegelaten is bij wet.

Toegang tot uw Persoonlijke Gegevens

U kan helpen verzekeren dat uw contactinformatie en voorkeuren correct, volledig en up-to-date zijn door in te loggen op uw account op www.Springg.com/mijn profiel. Wat andere persoonlijke gegevens betreft, doen we de nodige inspanningen om u toegang te verlenen zodat u ons kan verzoeken om de gegevens te verbeteren als deze foutief zijn of om de gegevens te verwijderen tenzij Springg deze wettelijk moet bijhouden of voor legitieme zakendoeleinden. We mogen weigeren verzoeken te verwerken indien ze onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in het gedrang brengen, extreem onpraktisch zijn of indien toegang niet vereist wordt door de lokale wetgeving. Verzoeken tot toegang, verbetering of verwijdering kunnen gericht worden aan de regionale Privacy e-mailadressen.

Vragen over Privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Springg of de verwerking van gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Het Privacybeleid van Springg kan af en toe gewijzigd worden. Indien het beleid op substantiële wijze gewijzigd wordt, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

Springg.com een initiatief van DutchSprouts BV, Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen, Nederland

NIEUWSTE APPS

 • Agrivi is knowledge-based farm management platform in the cloud.
  farmer icon 5
 • Smart Farm Apps iPhone Pro Dairy Event app enables farmers to view current and historical data by herd or individual cow.
  farmer icon 5
 • Area Calculator enables you to quickly determine the area & perimeter of 22 two-dimensional shapes.
  farmer icon 5